Handicappede børn og unge uden diagnose

Søg på siden

Glæd dig til

Ingen begivenheder

Seneste kursus

 • Efterårskursus 2017

   

  Måske er det hjernen der er noget galt med - Efterårs kursus november på Pejsegården.

   

  Første weekend i november afholdte HBUD sit årlige efterårskursus.

  Læs mere …

Tidligere aktiviteter

 Måske er det hjernen der er noget galt med - Efterårs kursus november på Pejsegården. Første weekend i...
”Finmotorikkens betydning for udvikling og læring.”Sted: Slagelse...
Hvem, hvad, hvor?For børn op til 8 årFor børn mellem 9-16 årFor børn og unge op til 25 år.Sted:HOTEL PEJ...
”Klar kommunikation med dit handicappede barn og se forandringen” Kursusholdere: Preben Wagner og Mogen...
Dit handicappede barn og dig i naturen - Lær at kende de 4 naturelementer luft, vand, jord og ild.Sted:Bøsø...
”Positivt samarbejde med kommunen – forstå baggrunden for din sagsbehandlers vurderinger”Sted: Trinit...
\"Teambuilding for familier med handicappede børn og unge\"Sted : Dayz Søhøjlandet, Lille Amerika 10, 8883 Gj...
”Den kroniske tilbagevendende sorg/ krise over det handicappede barn - konflikthåndtering i familier med et...
”Få/bevar gnisten i parforholdet, når man som forældre har et handicappet barn” og ”Vejviser i det s...
”Adfærd og selvtillid” v/ Wagner og Baadsgaard Sted:Korsør...
”Sammenhæng mellem kost, adfærd og indlæringsevne” v/ Frede Bräuner  og Ulla Brinx Sted:Svendborg...
”Bliv stærk på dig selv og dine teknologiske evner i naturen”Sted:Feriecenter Slettestrand, Slettestrand...
”Socialloven” v/ Bent Bo Hansen...
”Hvordan klarer man en handicappet søster eller bror?” v/ John ZeuthenSted: Billund...
Søskende kursus i HBUD 20.- 21. september 2014 i Slagelse...
”Dit barn og computeren”...
”Musik og sansekursus”Sted:Sorø...
”Hvordan sikrer vi vores handicappede barn bedst muligt, nu og i fremtiden”...
”Værktøj til et værdigt samspil mellem det handicappede barn og forældrene”Klik her for at se billeder...
Klik her for at se billeder Hvis du deltog i dette kursus og har lyst til at dele dine oplevelser med andre h...
”Hvordan fungerer det sociale system? Hjælp din sagsbehandler, så hun hjælper dig”...
”Omverdenens opfattelse af mig som handicappet. Hvad kan jeg selv gøre”  Klik her for at se billeder ...
”Handicappet uden diagnose – hvad dækker det over ?” v/ Liselotte Skov, Rigshospitalets specielle handi...
”Finmotorikkens betydning for dit barns trivsel og udvikling”...
”Lær din krop at kende gennem bevægelse og sansning” ...
\"Dit Handicappede barn i naturen\"Klik her for at se billeder ...
”Dit handicappede barns sundhed og ernæring” Klik her for at se billeder ...
”Kommunikation med og om det udviklingshæmmede barn” ...
”Kreativt kursus” v/ Børn og beskæftigelseSted:Rødby...
”Sorg, krise samt dialogtræning” ...
”Lad dit handicappede barn udtrykke sig igennem musik, dans og drama”Klik her for at se billeder...
”Et liv med kronisk syge eller handicappede børn” ...
”Hjerne weekend” ...
”Mit handicappede barn bliver ældre, og hvordan tackler vi de udfordringer, der følger med?” ...

Efterårskursus 2005

”Sorg, krise samt dialogtræning”

 

Kursusholdere
Cand. psych Lone Paavig og Niels Rasmussen, www.psykodrama.dk


Sted:
Hotel Ebeltoft

 

Af Marianne – mor til Celine
    
Denne gang var emnet: ”Sorg, krise og dialogtræning” – et kursus, vi havde efterspurgt i flere år, da det er vores erfaring, at sorg og krise i familien kan få fatale følger.

Det, at få et handicappet barn, at lede efter en diagnose, at stå magtesløs, når det gælder fremtidige foranstaltninger til ens barn – som er uden diagnose - er alfa og omega for at kunne skaffe den rigtige hjælp.

Hele tiden at skulle kæmpe for sit handicappede barn er hårdt for psyken, ligesom det er stressende for en selv – ja, hele familien. Ad åre, som kræfterne slides mere og mere, indtræder krisen – personligt, i forhold til sin partner, familien, samfundet og behandlingssystemet.

Et er, at man skal forholde sig til sorgen over at have fået et handicappet barn (dejlige elskelige børn – som bare ikke er som andre, og aldrig bliver det ). Man skal også bruge enorme ressourcer på at forklare sig, på at kæmpe for respekten for ens barn og for at give dem en dagligdag, der ligner tilnærmelsesvis alle andre danske børns.

Den kamp giver sår på sjælen, som aldrig helt heles op. Gang på gang rives såret op, heler lidt igen og danner på ny en tynd roe. For snart efter igen at blive revet op.

Når sorgen og krisen har været en fast bestanddel af en ens liv igennem længere tid, kan det unægtelig være svært at finde den konstruktive dialog frem overfor andre – læger, sagsbehandlere, skoler m.m. Ja, selv i forhold til ens ægtefælle og partner bringer det splid med sig, og skilsmisseprocenten i ”handicapfamilier” er mange gange højere end i ”normale” familier.

Derfor var valget ikke svært, da HBUD skulle booke efterårets kursus. Vi var så heldige at få cand.psych. Lone Paavig og udviklingskonsulent Nils Rasmussen til at komme og undervise i sorg, krise og dialogtræning.
På kurset fik deltagerne udleveret materiale om emnet, som ligeledes blev gennemgået for at forstå: ”Hvad er en krise, Hvordan indvirker den på ens psyke, ens reaktionsmønster, bearbejdningsfasen, samt ny-orienteringsfasen?
Definition på krise er:

 1. En forandring i ens livssituation, hvor tidligere erfaringer og indlærte reaktioner kommer til kort, og hvor ens evne til umiddelbart at forstå og psykisk bearbejde den aktuelle hændelse er utilstrækkelig.
 2. Følelsesmæssigt kaos med manglende beslutningsevne og overblik. Problemer forekommer uløselige.
 3. Afgørende vendepunkt


 4. Vi talte også om førstehjælp ved en krise. Hvordan hjælper man andre i krise? Og hvordan kan man hjælpe sig selv? (Gælder ikke dyb krise, hvor der skal professionel hjælp til).

Dernæst var der rollespil, hvor den samme situation blev spillet flere gange, men med forskellig sprogbrug, tonefald, kropssprog og ikke mindst målet for kommunikationen. Hvad ville man opnå?
Der var også rollespil for det virkelige liv, hvor deltagerne havde mulighed for at prøve svære situationer af fra deres egen dagligdag. Deltagerne spillede deres egen rolle, og vores undervisere spillede modparten - om det så var sagsbehandlere, bedsteforældre eller andre. De, som observerede, skulle komme med feedback om, hvordan de hørte det udtalte. Var det dialog, kamp, indirekte kamp eller flugt?
Vigtigt at huske er også vores rettigheder i forhold til de forskellige roller, vi har i dagligdagen - blandt kolleger, sagsbehandlere, læger, såvel som forældre osv. Rettigheder, som giver os retten til at have holdninger, meninger og følelser og retten til at handle udfra det på en konstruktiv måde og med respekt for vores med- og modspillere.

Det var en følelsesmæssig ”hård” weekend, hvor vi skulle bruge os selv som ”materiale” for weekendens tilrettelæggelse, og mange af os var også godt trætte og brugte, dag kurset sluttede søndag kl. 12.

Personligt synes jeg, det var et kanon godt kursus, og jeg vil gerne have lov at sige TAK til de andre deltagere på kurset, som var meget engagerede og deltog aktivt med bemærkninger, feedback, rollespil m.m.

Tak til alle, som gjorde weekenden til en succes. Og på gensyn på næste kursus, som ligger i weekenden den 28. – 30. april 2006, og som er med børn og hjælpere.

HBUD på Facebook

 • Besøg vores Facebook-gruppe

Fødselsdage

 • 06.06 Mathilde
 • 06.06 Bertram
 • 07.06 Michela
 • 11.06 Bertil
 • 11.06 Magnus

Websiden anvender cookies

Handicappede børn og unge uden diagnose - vi anvender cookies på websiden Læs mere

Accepter cookies