Handicappede børn og unge uden diagnose

Søg på siden

Glæd dig til

Ingen begivenheder

Seneste kursus

 • Efterårskursus 2017

   

  Måske er det hjernen der er noget galt med - Efterårs kursus november på Pejsegården.

   

  Første weekend i november afholdte HBUD sit årlige efterårskursus.

  Læs mere …

Tidligere aktiviteter

 Måske er det hjernen der er noget galt med - Efterårs kursus november på Pejsegården. Første weekend i...
”Finmotorikkens betydning for udvikling og læring.”Sted: Slagelse...
Hvem, hvad, hvor?For børn op til 8 årFor børn mellem 9-16 årFor børn og unge op til 25 år.Sted:HOTEL PEJ...
”Klar kommunikation med dit handicappede barn og se forandringen” Kursusholdere: Preben Wagner og Mogen...
Dit handicappede barn og dig i naturen - Lær at kende de 4 naturelementer luft, vand, jord og ild.Sted:Bøsø...
”Positivt samarbejde med kommunen – forstå baggrunden for din sagsbehandlers vurderinger”Sted: Trinit...
\"Teambuilding for familier med handicappede børn og unge\"Sted : Dayz Søhøjlandet, Lille Amerika 10, 8883 Gj...
”Den kroniske tilbagevendende sorg/ krise over det handicappede barn - konflikthåndtering i familier med et...
”Få/bevar gnisten i parforholdet, når man som forældre har et handicappet barn” og ”Vejviser i det s...
”Adfærd og selvtillid” v/ Wagner og Baadsgaard Sted:Korsør...
”Sammenhæng mellem kost, adfærd og indlæringsevne” v/ Frede Bräuner  og Ulla Brinx Sted:Svendborg...
”Bliv stærk på dig selv og dine teknologiske evner i naturen”Sted:Feriecenter Slettestrand, Slettestrand...
”Socialloven” v/ Bent Bo Hansen...
”Hvordan klarer man en handicappet søster eller bror?” v/ John ZeuthenSted: Billund...
Søskende kursus i HBUD 20.- 21. september 2014 i Slagelse...
”Dit barn og computeren”...
”Musik og sansekursus”Sted:Sorø...
”Hvordan sikrer vi vores handicappede barn bedst muligt, nu og i fremtiden”...
”Værktøj til et værdigt samspil mellem det handicappede barn og forældrene”Klik her for at se billeder...
Klik her for at se billeder Hvis du deltog i dette kursus og har lyst til at dele dine oplevelser med andre h...
”Hvordan fungerer det sociale system? Hjælp din sagsbehandler, så hun hjælper dig”...
”Handicappet uden diagnose – hvad dækker det over ?” v/ Liselotte Skov, Rigshospitalets specielle handi...
”Omverdenens opfattelse af mig som handicappet. Hvad kan jeg selv gøre”  Klik her for at se billeder ...
”Finmotorikkens betydning for dit barns trivsel og udvikling”...
”Lær din krop at kende gennem bevægelse og sansning” ...
\"Dit Handicappede barn i naturen\"Klik her for at se billeder ...
”Dit handicappede barns sundhed og ernæring” Klik her for at se billeder ...
”Kommunikation med og om det udviklingshæmmede barn” ...
”Kreativt kursus” v/ Børn og beskæftigelseSted:Rødby...
”Sorg, krise samt dialogtræning” ...
”Lad dit handicappede barn udtrykke sig igennem musik, dans og drama”Klik her for at se billeder...
”Et liv med kronisk syge eller handicappede børn” ...
”Hjerne weekend” ...
”Mit handicappede barn bliver ældre, og hvordan tackler vi de udfordringer, der følger med?” ...

Efterårskursus 2017

 

Måske er det hjernen der er noget galt med - Efterårs kursus november på Pejsegården.

 

Første weekend i november afholdte HBUD sit årlige efterårskursus.

Fredag aften havde vi besøg af Marianne fra VISS. Marianne går ud og laver arbejde for VISO. Man kan selv bede om et VISO forløb, hvis de forskellige fagpersoner og familien omkring barnet har brug for redskaber til, hvordan man bedst muligt hjælper barnet og familien - så et rigtig godt værktøj, hvis man er kørt fast. Det sker oftes igennem ens sagsbehandler eller PPR, da de også kan bruge det til, at rådgive eller vejlede familien. Det var rigtig spændende at høre om det store stykke arbejde de gør og så er det endda gratis.

Derefter havde vi generalforsamling. Referatet heraf kan du finde pdf her (97 KB)

 

Lørdag havde vi æren af Susanne Freltofte fra Bakkedal

Hjerner – Hjerner – Hjerner
 

Det lyder måske kedeligt, men det var det ikke…..

Lørdag morgen startede med intro af neuropsykolog Susanne Freltofte, som skulle ”underholde” os denne dag. Det tunge stof om hjernens funktion blev leveret på en måde, så det var til at forstå og relatere til sin egen hverdag.  Vi blev inviteret indenfor i hjernen, der fra dagens start blev sammenlignet med en fabrik. I dagens løb lærte vi de forskellige afsnit bedre at kende.

Hjernen A/S er inddelt i 3 blokke, hvor råvarerne i form af sanseindtryk leveres hos Portneren, bearbejdes i Produktionsafdelingen og struktureres af Direktøren.

Portneren er dag og nat på sin pind, da alle sanser er åbne, uanset om vi er vågne eller sover. Her skabes krybdyrets og det primitive patedyrs sansninger, der skaber stemninger, behov og sortering af sanseindtryk, så kun noget af den sansede virkelighed bliver til bevidste oplevelser i hjernens produktionsafdeling, der står for den komplekse sansebearbejdning.

Direktøren, der træder til i 2-3 års alderen arbejder på at samle alle trådene, så han kan løse problemer og sammenfatte informationer, samt lære af sine erfaringer, og prøve at styre eventuelle voldsomme følelser, som Portneren har skabt.

Hjernen består af 2 halvdele, hvor højre del er ”som at flyve i luftballon” Man har overblik og vil gerne prøve noget nyt. Den hjælper med at udvikle sociale kompetencer og gætte på ud fra første glimt, hvad noget handler om. Venstre halvdel samler på facts og er meget organiseret og regelret. Det er ”som at kigge igennem en sørøverkikkert”. Hver hjernehalvdel har sin produktionsafdeling og direktør.

Hos normalt fungerende foregår samarbejdet mellem de to hjernehalvdele via hjernebjælken, der sikrer, at helheder og deltaljer kombineres både i produktionen og på direktørkontoret – i den udstrækning, hvor der er ressourcer at trække på i den pågældende hjerne.

Ikke alle har fået lige store kompetencer foræret. Er man udviklingshæmmet vil noget af hjernes udvikling være begrænset, men hvad der er særligt udfordret afhænger af generne, som indeholder strikkeopskriften på, hvordan den konkrete hjerne skal udvikles, derfor er alle forskellige fra livets start.

Alle bør udfordres/stimuleres men ikke gives mere komplekse opgaver, end at de har succes med det, de bliver tilbudt. For store forventninger skaber frustration, aggression, panik eller angst, hvorved der sker adrenalinoverførsel til Portnerkontoret, hvilket medfører at Direktørkontoret samt Produktionsafdelingen lukkes. For meget ansvar er tyngende, hvis ikke man har forudsætningerne for at klare dem – tænk hvis du blev sat i luftkaptajnens sæde, næste gang du skal flyve på ferie?

Et godt liv er derfor et liv, hvor barnet/den unge vågner op om morgenen og føler, at også denne dag vil giveudfordringer, som vedkommende kan klare, så der bliver mange smil og anerkendende bemærkninger i dagens løb.

På rundturen i hjernen hørte vi blandt andet om følgevirkningerne af dysfunktioner i forskellige hjerneafsnit. Dysfunktioner i højre hjernehalvdel  viser sig  bl.a. ved, at man godt kan være god til at læse, men samtidig har svær ved at forstå og genfortælle teksten. I forhold til matematik har barnet/den unge svært ved at se logikken bag og forestille sig, hvordan man skal regne tekststykker.  Indlæringen går langsomt for dette barn/denne unge, fordi de skal lære systemer og regler, der skal trænes mange gange, før færdigheden er på plads. Her er der brug for forstående og indfølende hjælpere, der ”viser vejen” og hjælper med at opbygge rutiner.

Dysfunktion i venstre hjernehalvdel viser sig ved, at man bl.a. har svært ved at tale og forstå det talte sprog. Derfor har barnet/den unge brug for, at andre taler langsomt og med korte sætninger. Det hjælper tit at understøtte med Tegn Til Tale og billedmateriale. Det er ekstra svært at forstå beskeder, der handler om, hvad der skal ske i morgen eller i næste uge.

Dysfunktioner i pandelappens forreste del, resulterer i, at hjernens direktør fungerer meget svagt. Det viser sig bl.a. ved, at man det ene øjeblik er meget kærlig, for i næsteøjeblik at afreager på den samme person, for 3 min. senere at have glemt det hele. Barnet/den unge med disse vanskeligheder er svær at bremse, og skal i stedet afledes. Forældre skal hele tiden være 3 skridt foran.

Dagen sluttede med en spørgerunde, hvor familierne fik lejlighed til, at få sparring på deres barn.

Herlig og lærerrig weekend.

 

Billeder fra Bakkedal ind her

 

Søndag var Malene på programmet. Malenes oplæg var ud fra bogen ”Sondemad og flødeboller”, en protrætbog om søskende til mennesker med handicap.

Malene er som altid utrolig spændende i hendes oplæg og ja det er også et emne der berører alle dybt i det vi alle vil vores børn det bedste og jeg tror at vi alle på et eller andet tidspunkt har haft en dårlig samvittighed overfor vores ”raske” børn. Malene kom med nogle af de erfaringer hun er kommet i besiddelse af via sine søskende kurser. Malene kom med nogle simple tips om hvordan vi slippe den dårlige samvittighed med nogle få ændringer i vores tilgang til vores raske børn

 

Sidst på formiddagen skulle vi hver især skrive 2 postkort. Et til vores raske barn/børn og et til HBUD.

Det til vores raske børn skulle være noget som vi havde brug for at fortælle dem som vi aldrig har fået gjort idet det har været for sårbart.

Kortet til HBUD skulle være hvad foreningen har betydet for os..

Kortene til HBUD fik bestyrelsen efterfølgende. De var meget rørende at læse. Vi vil gerne dele dem med jer. Vær så god

 

Kære HBUD

Hvor er jeg glad for at jeg fandt ud af at I eksisterede, og glad for at vi tog skridtet videre til at deltage i efterårskurset 17.

Det har været et par fantastiske dage, og en lettelse at være sammen med nogle mennesker som kan sætte sig ind i hvordan det er at have et barn med usynligt og ukendt handicap – på godt og ondt, og uden filter – et fællesskab, så man ikke føler sig så alene med det.

Tak jeg glæder mig til næste gang

 

 

Til HBUD

Det er så dejligt at snakke med andre mennesker, som ved hvordan det føles indeni, at have et barn uden diagnose. Det har lettet mig meget, at se, vi ikke er de eneste der har de problemer som det medfører. Fantastisk at have nogen man kan dele erfaringer med. Det er en stor hjælp for vores hverdag. Tusind tak for alle jeres åbenhed og forståelse.

 

Kære HBUD

Tusind tak for at jeg må være med i jeres forening på trods af at vi har fået en diagnose, det giver bare så meget at mødes med jer mindst 1 gang om året, - at dele sorger, og glæder med mennesker der er i samme båd – den forståelse finder man ikke andre steder.

Glæder mig allerede til næste gang vi ses.

 

 

Kære HBUD

Tusind tak for en rigtig spændende weekend.

Det har været en weekend med rigtig gode foredragsholdere og det har givet mig/os mange gode input.

Det er dejligt, at være sammen med alle jer, der står med mange af de samme udfordringer som os.

 

Kære HBUD

Jeg er glad for at vi har fået lov til at være med i jeres fællesskab på trods af vi har en diagnose.

Glæder mig til at kunne være en del af fællesskab som jeg føler vi har mange ens problem stillinger, dilemmaer osv. til sammen med.

Lige så meget vi har brug for dette som voksne ved jeg vores andre børn har som ”søskende”. Et stort ønske er derfor at I vil være med til at skabe et søskende netværk eller bare afholde søskende kurser.

 

Kære HBUD

Tak fordi der er nogle der har lavet denne forening. Det er skønt at snakke med nogle der står med de samme problematikker og bekymringer som os og som vores venner og familie ikke kan forstå.

Fantastisk at komme og få en masse nye værktøjer til at takle vores HBUD barn.

Super god forening og tak fordi vi må være med

 

Kære HBUD

Synes I gør et godt stykke arbejde med at få foreningen til at fungerer og med at stykke nogle fantastiske kurser sammen.

Dejligt at man kan møde ligestillede og hører lidt om hvad de har haft af udfordringer og hvordan de har tacklet dem.

Så har jeg nydt godt af at komme ind i denne forening.

 

Kære HBUD

Uden jer var jeg ikke blevet sådan en super god Handi – mor. I har sørget for at jeg er blevet klædt på i forhold til at kunne vokse sammen med min familie.

Endvidere giver I mig mulighed for at være en del af et fællesskab hvor jeg ikke skal undskylde og forklar hvorfor jeg og mine børn reagere som de gør. TAK

 

Til HBUD

Tak for mange gode sammenkomster og kurser. Et sted hvor jeg kan sige tanker højt. Hvor dagligdagens problemer bliver vendt og løst. Et sted hvor jeg ikke er ene i verden.

 

Til bestyrelsen i HBUD

Jeg er enormt glad for at jeg kan være med og være en del af denne forening. Synes at I afholder nogle kanon gode kurser, både med og uden vores børn, det kan kun varmt anbefales. Jeg bruger også kurserne til at ”spare” med andre ligestillede, som er i samme båd.

 

Kære HBUD

Tusind tak for en alle tiders weekend. Hvor var det dejligt at møde ligestillede. Vi har nok altid manglet et sted hvor vi kunne møde nogle der havde det ligesom vi har det. Det har vi nu!!

Ser frem til de (møder) vi må få fremover.

 

HBUD på Facebook

 • Besøg vores Facebook-gruppe

Fødselsdage

 • 06.06 Mathilde
 • 06.06 Bertram
 • 07.06 Michela
 • 11.06 Bertil
 • 11.06 Magnus

Websiden anvender cookies

Handicappede børn og unge uden diagnose - vi anvender cookies på websiden Læs mere

Accepter cookies