Efterårskursus 2014

”Positivt samarbejde med kommunen – forstå baggrunden for din sagsbehandlers vurderinger”

Sted: Trinity Kursus & Konference Center Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

 

Den 14. generalforsamling og efterårskursus i HBUD blev afholdt i weekenden den 24. – 26. oktober på Trinity Kursus og Konference Center i Snoghøj ved Fredericia.

Vi startede fredag aften med den årlige generalforsamling. Vi fik en formandsberetning med en redegørelse omkring foreningens aktiviteter i det for gangene år, og mulige aktiviteter og udfordringen, som bestyrelsen skal arbejde med i det kommende år. Det var også valg til bestyrelsen og her var der både genvalg og nyvalg og ikke mindste udvidelse af bestyrelsen. Bestyrelsen siger velkommen til Mia Jørgensen og Lars Søndergaard, og samtidig siger vi en stor tak til Janie Bach for hendes indsats i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen var der hygge og socialt samvær, inden dagen sluttede af.

Efter morgenmaden lørdag startede kursusprogrammet, hvor vi havde inviteret socialrådgiver Gitte Madsen til at give os en grundig gennemgang og indsigt i sociallovgivningen, regler, love og paragraffer. Fokus var særlig møntet på de enkelte familier og det samarbejde, som man som familie har med sin kommune og sagsbehandler. Gitte informerede om de mange forskellige ting, som forældre skal være opmærksomme på i forhold til arve- og værgeforhold, og de forskellige regler og forhold, som er omkring Børn og Ungehandicap hen imod det 18 år, hvor ens barn overgår til Voksenhandicap.

Kursus var opdelt, så der var et indlæg om eftermiddagen særlig for forældre med børn, der er overgået til Voksenhandicap.

Senere på dagen var der fri til at slappe af inden aftensmaden, og det benyttede kursisterne til at gå en tur ved Lillebælt og løbe en lille tur.

Om aftenen blev vi sat til bords og fik serveret en fin 2 retters middag med udsigt til Line dance og hyggelig stemning fra Red Barnets repræsentantskabsmøde.

Efter middagen var der kaffe og hyggeligt i samvær i de bløde møbler i vores kursuslokaler, inden vi takkede af for en god informativ og lærerig dag.

Da morgenmaden søndag var indtaget, samt en ekstra time på grund af vintertid, stod Kursusholder Karen Madsen klar med formiddagsprogrammet omkring ”Stress” og ”Hvordan man passer på sig selv”.

Vi fik et godt indblik i, hvad der er for forhold, som stresser os og særligt forældre til handicappede børn. Karin er selv mor til et barn med handicap og har valgt selv at være hjemme for at tage sig af pasning.

Karin var meget inde omkring de basale behov for at modvirke egen stres og der var meget fokus på bl.a. søvn, kost og ikke mindst det at slippe alle sine unødige bekymringer, som alligevel ikke bliver til noget, da de bliver løst af sig selv efter en god nats søvn.

Vi efterårskurset af med et fællesbillede og en god frokost menu inden hjemrejse.

Endnu et fantastisk efterårskursus i HBUD er nået til vejs ende med masser af nyttigt input, videns deling, networking og hyggeligt socialt samvær. Tak til alle, som var med på kurset, tak til kursusholdere og arrangører. Vi håber at se endnu flere af vores medlemmer til de kommende kurser i HBUD.

Flemming Johansen.