Efterårskursus 2011

”Hjerne weekend”

 

Kursusholdere: 
Susanne Freltofte og Viggo Petersen


Sted: 
Hotel Ebeltoft Strand

Se billeder

 

Det lyder måske kedeligt, men det var det ikke…..
Lørdag morgen startede med intro af de to som skulle ”underholde” os, herefter gik Susanne Freltofte og Viggo Petersen på scenen og med en humoristisk indgangs vinkel inviterede de os indenfor i hjernen, der beskrives som et spændende univers, som i letforståelig billedverden fremstår som en hjernefabrik.
Hjernen A/S er inddelt i 3 blokke, hvor råvarerne i form af sanseindtryk leveres hos Portneren, bearbejdes i Produktionsafdelingen og struktureres af direktøren.

Portneren skal altid ”være hjemme” alle sanser er åbne. Her forekommer en primitiv sansebearbejdning, hvor man oplever farver, stemninger og skaber lydene i sproget og skaber billeder i hjernen.
Direktøren, der træder til i 2-3 års alderen har det store overblik, kan løse problemer og sammenfatte informationer.

billede 3
Han skal holde styr på fabrikken.
Hjernen består af 2 halvdele, hvor højre del er ”som at flyve i luftballon” Man har overblik og vil gerne prøve noget nyt. Man har socialkompetence og genkender situationer, personer og ting. Venstre halvdel samler på facts og er meget organiseret. Det er ”som at kigge igennem en sørøverkikkert”. Hver hjerneafdeling har en direktør.
Hos normalt fungerende foregår samarbejdet mellem de forskellige afdelinger optimalt. Men ”hvad hvis direktøren ikke er mødt ind?”
Ikke alle har fået lige store kompetencer foræret. Er man udviklingshæmmet er det ikke blot et sted, men kan være alle steder at generne får hjernen til at optræde forskelligt – ikke 2 er ens.
Alle skal udfordres/stimuleres men ikke gives komplekse opgaver. For store forventninger skaber frustration, aggression, panik eller angst, hvorved der sker adrenalinoverførsel til Portnerkontoret, hvilket medfører at Direktørkontoret samt produktionsafdelingen lukkes – derved lam der lun ske kommunikation med Portneren. For meget ansvar er tyngende – tænk hvis man så skulle styre flyet til Mallorca? Det er meget vigtig at vurdere, ”hvad er god livskvalitet for handicappede, hvad kan de overskue?”
Viggo følger op med en ”rundtur i hjernen” hvor følgevirkningerne af dysfunktioner bliver taget op. Dysfunktioner i højre hjernehalvdel, viser bl.a. ved at man godt kan være god til at læse, men forstår ikke teksten, og slet ikke forstår matematikken, indlæring skal foregå efter bestemte mønster og må ikke afbrydes, så skal der startes forfra.
Her er der brug for forstående og indfølende hjælper, der ”viser vejen” og hjælper med at opbygge rutiner.
Dysfunktion i venstre hjernehalvdel, giver sig udtryk ved at man bl.a. har svært ved at tale og forstå tale, langsom tale i korte beskeder eller tegn til talegiver bedst forståelse. Man opfatter i nuet og forstår ikke ”fremtidssnak.
Dysfunktioner i pandelappens forreste del, giversig bl.a. udtryk ved, at man det ene øjeblik er meget kærlig, for i næsteøjeblik at afreager på den samme person, for 3 min. Senere at have glemt det hele. Kan være svær at bremse, skal i stedet afledes. Forældre skal hele tiden være 3 skridt foran.
Dagen sluttede med en spørge runde, hvor hver familie fik lejlighed til, at så sparring på deres barn.
Herlig og lærerrig weekend.

 

 

Efterårskursus i HBUD – nu med dans!

Nej, vi brugte ikke tiden på at se ”Vild med dans”, forklaring følger. 22 forældre havde indfundet sig på Hotel Ebeltoft Strand til et par dage med kursusaktiviteter og hyggeligt samvær (vi ”gnubbede” A-filtre – noget vi lærte om på kurset!). billede 37Selve kurset er beskrevet i en anden artikel, men herudover havde vi også tid til at tale om vores børn og hvad der ellers var sket siden vi sidst mødtes. Dejligt at vi denne gang kunne sige velkommen til to nye forældrepar i HBUD som havde tilmeldt dig kurset, nemlig Rikke og Thomas Buur fra Aalborg og Annelise og Lars Søndergård fra Roslev, vi håber at se jer på kursus igen. Som traditionen byder indtog vi lørdag af en middag sammen i hyggelige omgivelser, og middagen blev afløst af et festligt indslag med Jesper Juhl der er stand-up komiker. Og nu til det med dansen. Det er ikke et fast indhold på kurset, men tilfældet ville at hotellet denne aften havde hyret et par aldrende herrer med guitarer og rustne stemmer, som spillede og til dans i foyeren ved pejsen. Der blev danset moderne i alle afskygninger, men formentlig ikke noget der kunne måle sig med ”Vild med dans” – men sjovt var det. På gensyn til næste kursus i HBUD.

Jens Chr. Obel