Handicappede børn og unge uden diagnose

Søg på siden

Glæd dig til

Aflyst: Forårskursus
fredag 16. juni

Seneste kursus

 • Efterårskursus 2016

  ”Klar kommunikation med dit handicappede barn og se forandringen” 

  Kursusholdere: 
  Preben Wagner og Mogens Baadsgaard  

  4. til 6.november 2016 
  Trinity – Gl. færgevej 30 7000 Fredericia 

   

  Læs mere …

Tidligere aktiviteter

”Finmotorikkens betydning for udvikling og læring.”Sted: Slagelse...
Hvem, hvad, hvor?For børn op til 8 årFor børn mellem 9-16 årFor børn og unge op til 25 år.Sted:HOTEL PEJ...
”Klar kommunikation med dit handicappede barn og se forandringen” Kursusholdere: Preben Wagner og Mogen...
Dit handicappede barn og dig i naturen - Lær at kende de 4 naturelementer luft, vand, jord og ild.Sted:Bøsø...
”Positivt samarbejde med kommunen – forstå baggrunden for din sagsbehandlers vurderinger”Sted: Trinit...
\"Teambuilding for familier med handicappede børn og unge\"Sted : Dayz Søhøjlandet, Lille Amerika 10, 8883 Gj...
”Bliv stærk på dig selv og dine teknologiske evner i naturen”Sted:Feriecenter Slettestrand, Slettestrand...
Søskende kursus i HBUD 20.- 21. september 2014 i Slagelse...
”Få/bevar gnisten i parforholdet, når man som forældre har et handicappet barn” og ”Vejviser i det s...
”Sammenhæng mellem kost, adfærd og indlæringsevne” v/ Frede Bräuner  og Ulla Brinx Sted:Svendborg...
”Den kroniske tilbagevendende sorg/ krise over det handicappede barn - konflikthåndtering i familier med et...
”Handicappet uden diagnose – hvad dækker det over ?” v/ Liselotte Skov, Rigshospitalets specielle handi...
”Hvordan klarer man en handicappet søster eller bror?” v/ John ZeuthenSted: Billund...
”Dit barn og computeren”...
”Adfærd og selvtillid” v/ Wagner og Baadsgaard Sted:Korsør...
”Kreativt kursus” v/ Børn og beskæftigelseSted:Rødby...
”Socialloven” v/ Bent Bo Hansen...
”Musik og sansekursus”Sted:Sorø...
”Omverdenens opfattelse af mig som handicappet. Hvad kan jeg selv gøre”  Klik her for at se billeder ...
”Hvordan sikrer vi vores handicappede barn bedst muligt, nu og i fremtiden”...
”Værktøj til et værdigt samspil mellem det handicappede barn og forældrene”Klik her for at se billeder...
”Hvordan fungerer det sociale system? Hjælp din sagsbehandler, så hun hjælper dig”...
\"Dit Handicappede barn i naturen\"Klik her for at se billeder ...
Klik her for at se billeder Hvis du deltog i dette kursus og har lyst til at dele dine oplevelser med andre h...
”Kommunikation med og om det udviklingshæmmede barn” ...
”Finmotorikkens betydning for dit barns trivsel og udvikling”...
”Et liv med kronisk syge eller handicappede børn” ...
”Dit handicappede barns sundhed og ernæring” Klik her for at se billeder ...
”Lær din krop at kende gennem bevægelse og sansning” ...
”Mit handicappede barn bliver ældre, og hvordan tackler vi de udfordringer, der følger med?” ...
”Sorg, krise samt dialogtræning” ...
”Lad dit handicappede barn udtrykke sig igennem musik, dans og drama”Klik her for at se billeder...
”Hjerne weekend” ...
rie1994P

Rie

 

Vi hedder Britt & Kristian og har 2 børn Mads 15 år & Rie 6år.

Rie er både med & uden diagnose dvs. hun har en medfødt hjertefejl, som er færdigopereret da hun var 2 år.

Hjertefejlen medførte at Rie levede for nedsat ’blus’ de første år, så vi troede at hun hurtigt ville indhente det hun manglede i sin udvikling, i løbet af et ½ - 1 år.

Rie har alle de typiske ( synes vi ) H-bud’s symptomer: sent udviklet tale – hypermobile led – svag motorik – osv. Rie var 17 mdr. før hun gik. Hun lærte først at tale da hun var ca. 3år, hvilket hænger sammen med den motoriske udvikling. Rie's sprog er i dag aldersvarende (eller bedre) hvad angår ordforråd, men hun har problemer med at tale tydeligt og mumler hvis hun bliver genert. Hun går heller ikke til tale-høre pædagog mere. Vi har været hos en øre, næse hals specialist som siger at Rie's blødgane motorik (dvs. styringen af muskulaturen) er sent udviklet. Det gir nogen 'nasale' nnnnnn & ssssss lyde, det mener han vil rette sig med tiden. Da Rie var mindre havde hun det problem at hun ikke var hurtig nok til at svare, andre børn (& voksne) på et spørgsmål, så de var videre med noget andet, når Rie svarede, eller de svarede for hende.

Socialt er Rie dårligt fungerende, hun har let til gråd, tåler ikke skift i hverdagen, fungerer dårligt i større grupper, leger mest parallelt med andre børn & kræver megen voksenkontakt. Det er et problem nu hvor Rie er blevet større fordi hun selv fornemmer hun er anderledes så hun giver hurtigt op når hun prøver at lege med jævnaldrende, det går lidt bedre med børn der er 1-2 år yngre.

Rie har været meget skeløjet, det er nu rettet ved 2 operationer. Hun har et medfødt ’krøllet’ øre, men ellers ingen fysiske særtegn.

Rie er blevet hjerneskannet, der var intet unormalt at se. Hun er blevet kromosom testet uden resultat, men er med i et forsøg med en ny type kromosom test, som vi stadig venter på svar på (den vil jeg beskrive nærmere senere).

Rie har haft ½dags støttepædagog fra 1-5år & er nu i en basisgruppe i børnehaven.

Vi har ikke haft de store problemer med ’myndighederne’ men undrer os over at lægerne aldrig har fortalt at der er mange andre børn der ikke kan forklares (diagnostikeres). Rie har fra helt lille været tilknyttet børneambulatoriet på Roskilde Amts sygehus, der har vi haft en fast børnelæge som samler trådende og sætter de forskellige undersøgelser i gang. Det har været rigtig godt.

Rie udvikler sig hele tiden både socialt & motorisk så det er spændende og se hvor hun ender udviklingsmæssigt.

Husk et varigt handicap behøver ikke være livsvarigt.

(opdateret okt. 2000)

HBUD på Facebook

 • Besøg vores Facebook-gruppe

Fødselsdage

 • 28.04 Anna
 • 17.05 Nicoline
 • 30.05 Amanda
 • 06.06 Bertram
 • 06.06 Mathilde

Websiden anvender cookies

Handicappede børn og unge uden diagnose - vi anvender cookies på websiden Læs mere

Accepter cookies