Mål og visioner

 

Vision:

  • HBUD ønsker at skabe et samfund i Danmark hvor handicappede børn og unge uden diagnose har samme vilkår som normalt fungerende børn og unge.

Mission:

  1. HBUD vil skabe netværk for forældre med børn og unge uden diagnose.
  2. HBUD vil tilbyde kompetenceudvikling til forældre og handicappede børn og unge uden diagnose.
  3. HBUD vil skabe synlighed omkring problematikken med ikke at få stillet en diagnose. 

Strategi:

ad 1) HBUD skal gøre sig synlig og tilbyde attraktive sociale arrangementer til familier og netværk.

ad 2) HBUD vil klæde familier og dens netværk på til at kunne håndtere hverdagens udfordringer.

ad 3) HBUD vil samarbejde med civilsamfundsorganisationer, dag- og heldagstilbud for handicappede børn og unge uden diagnose samt private og offentlige aktører på området i øvrigt, for der igennem at skabe synlighed om foreningen.