Handicappede børn og unge uden diagnose

Søg på siden

Glæd dig til

Ingen begivenheder

Seneste kursus

 • Efterårskursus 2017

   

  Måske er det hjernen der er noget galt med - Efterårs kursus november på Pejsegården.

   

  Første weekend i november afholdte HBUD sit årlige efterårskursus.

  Læs mere …

Tidligere aktiviteter

 Måske er det hjernen der er noget galt med - Efterårs kursus november på Pejsegården. Første weekend i...
”Finmotorikkens betydning for udvikling og læring.”Sted: Slagelse...
Hvem, hvad, hvor?For børn op til 8 årFor børn mellem 9-16 årFor børn og unge op til 25 år.Sted:HOTEL PEJ...
Dit handicappede barn og dig i naturen - Lær at kende de 4 naturelementer luft, vand, jord og ild.Sted:Bøsø...
”Klar kommunikation med dit handicappede barn og se forandringen” Kursusholdere: Preben Wagner og Mogen...
”Positivt samarbejde med kommunen – forstå baggrunden for din sagsbehandlers vurderinger”Sted: Trinit...
\"Teambuilding for familier med handicappede børn og unge\"Sted : Dayz Søhøjlandet, Lille Amerika 10, 8883 Gj...
”Få/bevar gnisten i parforholdet, når man som forældre har et handicappet barn” og ”Vejviser i det s...
”Bliv stærk på dig selv og dine teknologiske evner i naturen”Sted:Feriecenter Slettestrand, Slettestrand...
Søskende kursus i HBUD 20.- 21. september 2014 i Slagelse...
”Hvordan klarer man en handicappet søster eller bror?” v/ John ZeuthenSted: Billund...
”Sammenhæng mellem kost, adfærd og indlæringsevne” v/ Frede Bräuner  og Ulla Brinx Sted:Svendborg...
”Socialloven” v/ Bent Bo Hansen...
”Handicappet uden diagnose – hvad dækker det over ?” v/ Liselotte Skov, Rigshospitalets specielle handi...
”Kreativt kursus” v/ Børn og beskæftigelseSted:Rødby...
”Dit barn og computeren”...
”Den kroniske tilbagevendende sorg/ krise over det handicappede barn - konflikthåndtering i familier med et...
”Adfærd og selvtillid” v/ Wagner og Baadsgaard Sted:Korsør...
”Hvordan sikrer vi vores handicappede barn bedst muligt, nu og i fremtiden”...
”Omverdenens opfattelse af mig som handicappet. Hvad kan jeg selv gøre”  Klik her for at se billeder ...
”Værktøj til et værdigt samspil mellem det handicappede barn og forældrene”Klik her for at se billeder...
”Musik og sansekursus”Sted:Sorø...
”Hvordan fungerer det sociale system? Hjælp din sagsbehandler, så hun hjælper dig”...
\"Dit Handicappede barn i naturen\"Klik her for at se billeder ...
Klik her for at se billeder Hvis du deltog i dette kursus og har lyst til at dele dine oplevelser med andre h...
”Kommunikation med og om det udviklingshæmmede barn” ...
”Finmotorikkens betydning for dit barns trivsel og udvikling”...
”Dit handicappede barns sundhed og ernæring” Klik her for at se billeder ...
”Et liv med kronisk syge eller handicappede børn” ...
”Lær din krop at kende gennem bevægelse og sansning” ...
”Mit handicappede barn bliver ældre, og hvordan tackler vi de udfordringer, der følger med?” ...
”Sorg, krise samt dialogtræning” ...
”Lad dit handicappede barn udtrykke sig igennem musik, dans og drama”Klik her for at se billeder...
”Hjerne weekend” ...
Rikke

Rikke


Rikke blev født den l. december 1995, 14 dage over termin på Odense hospital. Rikke blev født i vand og havde navlesnoren 2 x om halsen og blev overflyttet til H5, deres børneintersiv afdeling. Rikke lå her i 2 dage, hvorefter hun blev overflyttet til Hl alm. børneafdeling, hvor hun var i en uge.

Rikke var meget uroligt som spæd og havde det bedst i en bæresele og reagerede meget med utilpashed, når vi var andre steder med hende.

Første gang vi synes Rikke ikke var som andre børn var da hun var 2 år, da hun der ikke havde andet sprog end "grøder", et ord hun brugte om alt. Rikke blev beskrevet af dagplejen som en stille pige, der gjorde hvad de andre børn gjorde. Da Rikke var 2½ år besluttede vi, at hun skulle indstilles til talepædagog. Der kom hun så til, da hun var 3 år. På dette tidspunkt startede hun også i en normal børnehave. Talepædagogerne gav os ret i at Rikkes sproglige udvikling og begrebsverden ikke var alders svarende. De var endvidere i tvivl om hvor meget hun forstod. De mente efter at have undersøgt hende, at hun ikke kunne profetere af den hjælp de kunne give på dette tidspunkt i Rikkes udvikling. I en aldre af 4 blev Rikke optaget i en kommunal sproggruppe med 6 børn, man mente endnu ikke, at Rikke ville få noget ud af individuelt undervisning. Det var 2 gange om ugen i l time med taxa frem og tilbage. På dette tidspunkt var Rikkes sprog stort set lig O og hun havde stort set ikke lyst til at "sige" noget.

På samme tid fik vi den idé at Rikke måske var døv og fik hende indstillet til hørecentralen. Det var ikke der hendes problem lå og de viderestillede os til børneneologisk. Her fandt de heller ikke noget. På samme tid blev Rikke undersøgt af en psykolog fra kommunen. Han fandt hende 2-3 år tilbage på mange områder og ville teste hende igen om 1½ år. Det er til vinter.

I hele dette forløb har børnehaven ikke virket interesseret i Rikke's udvikling. De har ikke presset på eller kommet med forslag til hvordan vi bedst muligt har kunnet hjælpe Rikke. Psykologen har ikke været synlig.

Børneneologisk har virkeligt været en stor hjælp i hele forløbet. De har henvist Rikke til øre-næse-hals afd. - uden resultat og til en ergoterapeut. Hun kom frem til, at Rikke er tilbage på stort set alle områder og at især hendes balance og mundmotorik er dårlig. Ergoterapien indstillede Rikke til Specielrådgivningen, da hun havde en formodning om at Rikke har en hjerneskade.

Rikke er stadigvæk tilknyttet sproggruppen. Det har hun været i 1½ år med godt resultat. Rikke er kommet så langt, at hun siger en masse men meget af det er stadigvæk russisk.

I dag har vi været på specialrådgivningen og de har besluttet at de vil undersøge hende inden påske og det ser vi frem til.Rikke

Opdatering december 2006

Som tiden dog går. Og hvor er det lang tid siden jeg har været inde på Rikkes portræt og her skal jeg prøve at komme med hvad der er sket siden 2001.

Speciel rådgivningen gik i gang med Rikke som de havde lovede. Rikke var her 5½ år. De testede Rikke og fandt hende på samme stadie som den kommunale psykolog, men de gjorde noget. Rikke fik tildelt 18 timers støtte om ugen det største antal timer på daværende tidspunkt. Vi fik lært tegn til tale, vi begyndte at bruge boardmaker symboler og det samme fik vi børnehaven til. Speciel rådgivningen gik ind og vejledte børnehaven og støtten og kom hjem til os og vejledte os. Rikke havde ikke lyst til at bruge tegn til tale. Men vi brugte det til hende. Specielrådgivningen syntes at det bedste ville være at Rikke flytte Rikke til en specielbørnehave, men idet hun skulle i skole året efter og havde brug for lang tid til at falde til ville hun ikke få noget ud af at blive flyttet. Vi kan huske at hun udviklede sig godt det sidste stykke tid hun var i børnehaven. Selvom det var en hård tid for os forældre, vi havde mange kampe med børnehaven idet de ikke var særlig meget for at samarbejde. I samme periode blev hun MR skannet. Men uden resultat.

Sommeren 2002 startede Rikke i en amtslig skole her i Odense. Det var dejligt endelig at være et sted hvor vi følte at hun hørte til, men også hårdt idet der var nogle børn der var meget dårligere end Rikke. I løbet at det andet skoleår blev der rykket rundt på eleverne så det blev en mere harmonisk klasse. Rikke udviklede sig stadigvæk langsomt men fremad gik det. Hun gik til talepædagog og var i lange perioder begyndt at stamme. Hendes 3. skoleår var et rigtigt dårligt år. Rikke begyndte i december at kaste op hver dag når hun skulle i skole. Dette varede ved indtil hun gik på juleferie. Omkring maj startede hun så igen og det blev være og være. Rikke vågnede megeet tidligt om morgen. Græd og græd og begyndte så at kaste op igen. Og det endte med at hun begyndte at slå sig selv. Vi havde mange snakke med skolen og de sagde at når hun var derude var der ingen ting. Rikke kastede aldrig op i weekenderne. Vi fik det råd at sende hende af sted hver dag. Det gjorde vi så. Denne hårde periode varede lige ind skolen gik på sommerferie. Fra denne dag holdt Rikke op med at kaste op, selvom Rikke forsatte i sommer SFO. Jeg endte med at blive sygemeldt og set i bakspejlet skulle hun ikke have været i skole. Men det er altid nemt at være bagklog.
Efter sommerferien begyndte Rikke i en ny mellem klasse med nye lærer og der har ikke været noget siden.
Rikke gav selv udtryk for bagefter at hun troede at der skete for meget i skolen og at det var dejligt at have sommerferie. Vi tror at Rikke har ret i dette. Rigtigt flot at hun kan give udtryk for dette. Så i dag er vi sikker på at kommer der sådan en periode igen, skal der skæres ned på aktiviteter i skolen eller hun skal have hjemmedage. Og mon ikke at skolen er med på dette, når vi kan se tilbage på hendes måde at reagere på.

Rikke er i gang med sit andet år i mellemklassen og er så småt begyndt at lære at læse. Rikke har stadigvæk udtalelsesvanskeligheder men er blevet meget nemmere at forstå. Og det tror jeg ikke kun er fordi vi har lært bedre at forstå hende.

I sin fritid går Rikke til springgymnastik i den lokale idrætsklub hvor de er gode til at tage hensyn til hende. Rent teknisk er hun rigtig god. Hun er stædig og vil hun skal hun nok få det lært.

Rikke er tilmeldt aflastning og begyndte her i sommers i en ny matrikel løs aflastning. Ellers har hun været på aflastning på en institution som kun havde aflastningsbruger.
Og det er Rikke og vi andre glade for.

En matrikel løs aflastning er en aflastnings form hvor børnene, de er ca. 8 børn køre med busser ud til et forudbestemte sted og er der en weekend. En anden weekend kan det være et andet sted. Der er ca. 6 til 7 steder de bruger rundt omkring Fyn, dog kan de finde på i ferierne at tage til Norge.
I Rikkes klasse er der 4 børn foruden Rikke med, så hun for virkelig mulighed for at være sammen med sine klassekammerater i sin fritid. Super godt tilbud kan varmt anbefales.

Rikke er stadigvæk uden en diagnose. Det var en opdatering på Rikke der her den 1. december 2006 blev 11 år og fik en mobil telefon som hun bare er stolt af.

Med venlig hilsen Niels og Isabella Sørensen

(opdateret december 2006)

HBUD på Facebook

 • Besøg vores Facebook-gruppe

Fødselsdage

 • 20.06 Eva
 • 20.06 Joel
 • 26.06 Caroline
 • 17.07 Hjalte
 • 23.07 Sebastian

Websiden anvender cookies

Handicappede børn og unge uden diagnose - vi anvender cookies på websiden Læs mere

Accepter cookies